OBRA NUEVA

C/ REIS CATÒLICS, PALMA DE MALLORCA EDIFICI DE DOS LOCALS EN LA PLANTA BAIXA I 8 HABITATGES EN 5 PLANTES

Ubicació:

C/ Reis Catòlics, Nº 62 a Palma de Mallorca.

SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA:
886.81 m2. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DE L'EDIFICI:

• Estructura de formigó armat, forjats reticulars bidireccionals.
• Tancament de façanes: doble fulla amb aïllament tèrmic.
• Envans interiors.
• Solados ceràmics o de parquet flotant de fusta. Segons elecció del propietari de l'habitatge.
• Acabats alicatant porcellana i marbre, sanitaris de Roca.
• Fusteria exterior d'alumini amb doble acristalament.
• Fusteria interior de fusta.
• Preinstal·lació d'Aire condicionat.

PROMOTOR: EDIPAL 1950, S.L.  

TERMINI D'EXECUCIÓ: 18 mesos